Fraai wonen in Giethoorn
Muziek op het water in Giethoorn
Vele bruggetjes in Giethoorn
Bootje varen en punterzeilen

U bent hier

Disclaimer/rechten

Deze website (www.giethoorn.info) is in opdracht van Giethoorn.info tot stand gekomen. Hoewel bij de samenstelling van de site www.giethoorn.info de grootste zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist is. Giethoorn.info kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de site www.giethoorn.info.

Niets uit de teksten of grafische voorstellingen van de site www.giethoorn.info mag zonder schriftelijke toestemming van Giethoorn.info worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd. 

Het is mogelijk dat via de site www.giethoorn.info toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Giethoorn.info kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen. 

© Copyright 2002-2023 Giethoorn.info. Alle rechten voorbehouden. All rights reserved.